NPI pomáhá středním odborným školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

6. listopad 2023
Informatika
Autor/ka článku: Eva Hrušková, Národní pedagogický institut ČR
NPI pomáhá středním odborným školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory pro školy při zavádění ICT revizí RVP.

Dne 23. 8. 2023 byly zveřejněny na stránkách MŠMT Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-17140/2023-5 2 změny  v rámcových vzdělávacích programech středního odborného vzdělávání (dále jen „RVP SOV“) v oborech vzdělání kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M , L0 a L5 vzdělávací oblast „Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích“ (včetně původní klíčové kompetence „Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi“ a průřezového tématu „Informační a komunikační technologie“) a zavedlo nové pojetí „Informatického vzdělávání“ (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět). Toto opatření vyšlo včetně vysvětlovacího dopisu vrchního ředitele Mgr. Jana Mareše.

Povinnost vyučovat podle aktualizovaného ICT kurikula platí od 1. 9. 2025 plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí, L0, L5.

NPI připravuje k tomuto materiálu potřebnou podporu, která je postupně zveřejňována na webu pro střední odborné vzdělávání. V současné době jsou na webu první informace, které budou postupně doplňovány. Na webu jsou umístěny kurzy, které se dají využít i pro SŠ a najdete zde i odkaz na kulatý stůl ze den 20.9. a odkazy na možné konzultanty.

V současné době lze také čerpat inspiraci z následujících metodických materiálů, které vznikly pro školy, které již změnou ICT prochází.

Web pro gymnázia, kde pod záložkou „Jak na to ve škole“ najdete 7 kroků ke změně či pod záložkou „Jak na to ve výuce“ najdete dlaždice pro jednotlivé předměty a v nich vždy inspiraci pro zavedení digitálních kompetencí do výuky.

Web pro základní školy je rozdělen trochu jinak než gymnaziální.

Obdobně bude rozdělen web pro SOŠ, který bude navíc respektovat kategorie vzdělání (M, H, L, E, J). Web obsahuje různé záložky, např.:

  • Nabídka podpory a kurzů – zde najdete různé typy podpory od názvů kurzů na jednotlivé předměty, ale i školení pro celé sborovny, včetně konzultantů pro pomoc s vybavením potřebnou technikou
  • Materiály pro předměty – důležité jako inspirace kam směřuje výuka na ZŠ a na co se bude navazovat na SOŠ
  • Aktuality a akce – např.: příklad použití AI ve výuce video: Jak pomocí AI rozmluvit květiny ve škole? (7 min.)

Další bližší informace jsou uvedeny také na webu www.edu.cz/digitalizujeme.