Nový zpěvník autorů kroměřížské pedagogické školy

5. duben 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jana Cenková
Nový zpěvník autorů kroměřížské pedagogické školy

Vybrat pro děti vhodnou písničku, naučit se k ní instrumentální nebo pohybový doprovod a objevovat kouzlo všedního i svátečního muzicírování. To pro učitele na mnoha typech škol nabízí nový zpěvník autorských písní pro nejmladší zpěváčky, který vznikl jako reakce na pandemií uzavřené školy a umlčené hodiny hudební výchovy.

Autorem zpěvníku je pedagog VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, ZUŠ Zdounky a ZUŠ Kroměříž Mgr. Jiří Jablunka. Ten v době lockdownu v loňském školním roce pro děti a jejich rodiče z kroužku Hudbánky připravoval videa s vlastním synem namísto běžných lekcí. Začaly tak postupně vznikat písně, které rovnou ověřoval během distanční výuky na žácích individuální výuky ve hře na dechové a klávesové nástroje a v online hodinách metodiky hudební výchovy se studenty učitelství. Tři z jeho studentek 3. ročníku – Daniela Přidalová, Michaela Suchá a Martina Zrnová – dodaly k písním nádherné ilustrace, které doplňují metodicky zpracovaná témata od podzimu k létu. V září 2021 vyšel digitální materiál jako e-book s názvem „Písničky sKORO NA celý rok“, který je k dispozici pedagogické veřejnosti na prodejních webech, na vlastním blogu autora (hvpajda.blogspot.com) jsou písně zveřejňovány v notové podobě včetně nahrávek klavírních doprovodů ke stažení.

To vše zaujalo pedagogické vydavatelství INFRA a během půl roku intenzivní spolupráce vznikla tištěná verze zpěvníku 21 autorských písní s odkazy na audio nahrávky, video-lekce a další metodické náměty. Vyzkoušené a ověřené přípravy se hodí začínajícím učitelům jako inspirace do výuky nejen hudebních činností s dětmi v MŠ, s žáky na 1. stupni ZŠ, ŠD, ZUŠ (zpěv a sbor, hra na nástroje, hudební nauka, LDO), i v zájmovém vzdělávání. Písničky sKORO NA celý rok lze objednat výhradně v e-shopu infracek.cz.