Nový projekt Ekostory.cz

11. leden 2019
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Nový projekt Ekostory.cz

Rádi bychom vás informovali o novém bezplatném projektu k využití při výuce občanské či ekologické výchovy na středních školách. Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a svobody. Film je opatřen didaktickými a pracovními listy. Ty umožňují s filmem živě pracovat a reflektovat jeho témata. 

Projekt je zamýšlen jako inspirativní. Klade si za cíl posloužit středoškolským pedagogům jako přitažlivý základ pro diskusi témat občanské či ekologické výchovy, k lepšímu uvědomění občanské role u žáků, pro nastínění vějíře forem možných občanských aktivit a angažovanosti, k zamýšlení nad rolí jedince v demokratické i nedemokratické společnosti. Smyslem filmu je vyvolat živou diskusi díky tématu, které je mladým lidem blízké.

Informace pro učitele jsou přehledně zde: https://www.ekostory.cz/vyukove-materialy 

Filmem provází komentář, který vzhledem k cílové skupině středoškolských studentů volí co nejjednodušší jazyk, snaží se zasvěcovat do dobových kontextů a vysvětlovat je. Studenti nepotřebují příliš mnoho předchozích znalostí, komentář se i přes stručnost snaží být komplexní a návodný. Film byl vyroben přímo pro výukové účely v hodinách občanské či ekologické výchovy.

Pro inspiraci mohou učitelé využít i didaktické listy, pro žáky jsou zároveň určeny listy pracovníDidaktické listy nabízejí dramaturgii školní hodiny následující po promítnutém filmu. Žáci si také mohou promítnout film sami doma a ve škole je možné se věnovat už jen práci s jeho obsahem. Obsahem didaktických listů je kostra takové hodiny.  Pro žáky jsou určeny pracovní listy, které pedagogům usnadní přípravu na hodinu. Práci s tématy filmu a orientaci v nich  může usnadnit Manuál k filmu. Materiály stačí jen stáhnout z webu projektu ve formátu pdf a vytisknout.

Součástí www.ekostory.cz jsou také inspirativní rozhovory se všemi postavami filmu zdůrazňující relevantní témata, dobové fotografie a biografické medailony. Ty lze využít k rozšíření školních hodin.

Film je samozřejmě možné využít i mimo školu, uskutečnit veřejnou i soukromou projekci, doplnit o diskusi, apod. Jedinou podmínkou je nekomerční projekce bez vstupného.

Zdroj: www.ekostory.cz