Nový přístup k výuce programování číslicově řízené techniky na SŠ

5. duben 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Hrnčiřík
Nový přístup k výuce programování číslicově řízené techniky na SŠ

Vyučující ICT na SŠ se na svém setkání 27. 3. 2019 ve Zlíně seznámili s novým přístupem k výuce programování číslicově řízené techniky. 

Dvacet učitelů ICT, působících ve středních školách Zlínského kraje, se setkalo ve středu 27. března 2019 na půdě Střední průmyslové školy ve Zlíně.

Ing. Lukáš Hapl představil účastníkům použití jazyka Python ve výuce číslicové techniky. Účastníci se tak mohli seznámit s novou ideou výuky v programování číslicové techniky.

Přednáška Ing. Luboše Spačka, Ph.D. se zaměřila na používání softwaru od firem Microsoft a Google. Přednášející s velkou erudicí provedl všechny zúčastněné všemi zákoutími používaných programů.

Na závěr účastníci setkání diskutovali o výuce technických předmětů ve středních školách a také o požadavcích vysokých škol na kompetence absolventů středních škol, kteří se ucházejí o studium technicky zaměřených vysokých škol.

Velký ohlas způsobilo otevření diskuse s předáváním zkušeností s prací ICT koordinátora na středních školách.

Setkání přineslo celou řadu informací a prohloubilo spolupráci mezi učiteli ICT  z různých středních Zlínského kraje.

Mgr. Pavel Hrnčiřík, vedoucí sekce SŠ pedagogického kabinetu ICT kompetence

OPVVV logo.png