Nový online program “Jak zvládat těžkosti aneb Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol”

30. duben 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Hana Martináková
Nový online program “Jak zvládat těžkosti aneb Komenský vám pomůže s návratem žáků do škol”

Je před námi návrat žáků a studentů do školních lavic a snad už i nový školní rok s prezenční výukou. Jak již nabádali odborníci na vzdělávání, dejme dostatek prostoru dětem pro socializaci a nesnažme se hned dohnat zameškané učivo. Pro adaptaci na školní prostředí připravila Škola pro Život několik programů.

Nový online program Jak zvládat těžkosti

Obtížné životní situace přicházejí, ať chceme nebo ne. Buď je na nás necháme dopadnout, nebo se je budeme učit zvládat, či je dokonce můžeme využít k něčemu dobrému. Rádi bychom společně s žáky přicházeli v programu Jak zvládat těžkosti na to, co v tom pro nás může být užitečné. Inspirací nám k tomu bude životní příběh J. A. Komenského, který to v životě neměl také jednoduché.

Lekce je připravena na jednu vyučovací hodinu do online prostředí. Výborně se hodí do předmětů prvouka, přírodověda na prvním stupni či výchova ke zdraví, občanská výchova na druhém stupni ZŠ nebo i SŠ. Použít ji můžete také jako třídnickou hodinu.

Jako bonus je k dispozici pro učitele návazná hodina zaměřená na psychohygienu Jak si udržet dobrou kondici. V nabídce je také online seminář pro rodiče Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa, který je zaměřený nejen na gramotnost rodičů v této oblasti, ale také na to, jaké optimální přístupy a strategie zvolit při komunikaci s dětmi.

Zpětná vazba paní učitelky na program

Program “Jak zvládat těžkosti” byl pro mne opravdu nenahraditelný. Bez něj bych totiž nezjistila, jak hluboké osobní problémy studenti mé třídy řeší i v důsledku covidu, a jak moc to může ovlivňovat jejich studijní výkony. Předtím jsem se s nimi snažila pracovat a přijít na to, v čem tkví problém, že spolupráce s nimi je tak těžkopádná. Dávala jsem jim i možnosti otevřít se svými problémy, nemělo to však valný účinek. Zásadní roli v tom, že se studenti nakonec během programu tak otevřeli, podle mě sehrála aplikace “Mentimeter”, díky které se mohli vyjádřit naprosto anonymně. Já jsem jen žasla, s jakými těžkostmi se musí mí studenti v této době potýkat. To taky ve výsledku zásadně změnilo můj pohled na to, co je pro ně v současné situaci to nejdůležitější – nikoli dohánění učiva a známek za každou cenu, ale spíše péče o jejich duševní zdraví.

Jedním dechem ale dodávám, že toto si mohu jako matikářka dovolit díky tomu, že matematika není povinný maturitní předmět. Tento nový postoj jsem už také začala převádět do praxe, a mohu říct, že vnímám citelný posun ve spolupráci ze strany mých studentů! Zároveň si uvědomuji, že toto téma jen otevřelo něco hodně hlubokého, a že bude zapotřebí na to cíleně navázat. Na tom plánuji dále spolupracovat s panem lektorem Šeděnkou a naší metodičkou prevence, kterým chci tímto moc poděkovat za organizaci a realizaci tohoto programu, který vřele doporučuji i dalším učitelům.

 

Zdroj: Škola pro Život