Novinky a aktuality

Novinky a aktuality
Jak předcházet neurózám u dětí

Jak předcházet neurózám u dětí

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín vytvořila metodické materiály k rozvoji dětí tak, aby byly schopné zvládat změny, vyrovnávat se s měnícími požadavky na chování, snášet odloučení od blízkých či případné nezdary.1) vnitřní 2) vnější