Novinky a aktuality

Novinky a aktuality
Dotační titul MŠMT Voda Teplo

Dotační titul MŠMT Voda Teplo

Výzva Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2020 – TEPLO a VODA. Konec příjmu…