Novelizace vyhlášky o školním stravování

21. červenec 2021
Školní stravování
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Novelizace vyhlášky o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se účinností od 1. září 2021 mění vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Novela vyhlášky mj. upravuje finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Nově se v rámci věkové skupiny strávníků 7-10 let stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3 vyhlášky o školním stravování.

Byl navýšen finanční limit na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb.

Zavádí nový typ zařízení školního stravování – výdejnu lesní mateřské školy.

Úprava rozšiřuje možnost dohodnout se se školským zařízením i zákonnému zástupci dítě v předškolním vzdělávání a studentovi ohledně výběru zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).

Odkaz na platné znění vyhlášky najdete v sekci Přehled školských předpisů.