Novela zákona LEX UKRAJINA

25. leden 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela zákona LEX UKRAJINA

Zákon č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2023. Ustanovení části první pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2024 a ustanovení části třetí (oblast školství) pozbývají platnosti uplynutím dne 31. srpna 2024.

Novelu zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.