Novela vyhlášky o základním vzdělávání

29. prosinec 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky o základním vzdělávání

Vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.