Novela vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO

20. duben 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO

Vyhláška č. 165/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21. dubna 2021.