Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání

12. říjen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání

Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. října 2022.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.