Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení

9. prosinec 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení

Vyhláška č. 388/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou čl. I bodů 5 a 17, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2025.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.