Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

13. říjen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Vyhláška č. 405/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti dnem 15. října 2020, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Novelu školského zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.