Novela vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

23. říjen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Vyhláška č. 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství. Vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích. Datum účinnosti od 23. října 2020.

Novelu školského zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.