Novela školského zákona

26. červen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela školského zákona

Zákon č. 284/2020 Sb.,který se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025.

Tato novela školského zákona upravuje mimo jiné ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, výdejnu lesní mateřské školy a jiné legislativní změny.

Novelu školského zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

V souboru naleznete obsah novely školského zákona č. 284/2020 Sb.

 

Soubory ke stažení