Novela školského zákona – přijímací řízení 2024

2. leden 2024
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela školského zákona – přijímací řízení 2024

Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Novelu školského zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.