Novela školského zákona – omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

25. srpen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela školského zákona – omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

Zákon č. 349/2020 Sb., který se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá účinnosti dnem 25. srpna 2020.

Tato novela školského zákona obsahuje zvláštní pravidla pro omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Novelu školského zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.