Novela nařízení vlády o stanovení rozsahu vyučovací, výchovné a další činnosti pedagogů

28. prosinec 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Novela nařízení vlády o stanovení rozsahu vyučovací, výchovné a další činnosti pedagogů

Nařízení vlády č. 562/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.