Novela Lex Ukrajina

28. červen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Novela Lex Ukrajina

Změna zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské Federace – nový § 2a Spádová škola v případě zrušeného údaje o místě hlášeného pobytu.

Tento zákon nabývá účinnosti dne 27. června 2022.

Novelu zákona naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.