Nové metodické doporučení k sebevražednému chování žáků a studentů

13. říjen 2023
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Nové metodické doporučení k sebevražednému chování žáků a studentů

Školy a pedagogové se stále více dostávají do kontaktu s tématem duševního zdraví žáků a s tématem sebevražednosti, dlouhodobě však bez metodické podpory. Metodické doporučení MŠMT vzniklo v návaznosti na Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 a jeho primárním cílem je poskytnout informace založené na důkazech, zvýšit povědomí učitelů i dalších pracovníků o tématu sebevražednosti u mladých lidí a nabídnout možné kroky, které sám pedagog může podniknout, či které může realizovat škola.

Snahou je srozumitelné a praktické představení komplexního tématu, včetně řady konkrétních příloh (grafických i textových). Důraz je kladen na možnosti samotného pedagoga, který z naší zkušenosti často takovou situaci řeší a který k tomu ale nebyl primárně vyškolen. Cílem je skrze toto doporučení vybavit pedagogy základními dovednostmi, které v takových momentech snad pomohou situaci řešit. V doporučení najdete nabídku možných kroků, zároveň je zde oddělena role pedagoga a role pracovníků školního poradenského pracoviště, kteří po pedagogovi přebírají štafetu v řešení takových situací, to vše ideálně za spolupráce s rodinou. Z praxe vyplývá, že je to právě učitel, na koho se žáci obrací, či kdo si všímá varovných signálů. Přáli bychom si, aby vám doporučení pomohlo zjistit, jak jednat, a nebát se jednat.

Metodické doporučení k sebevražednému chování žáků a studentů je zveřejněno na webových stránkám MŠMT ČR (Příloha č. 24) nebo níže v souborech ke stažení.

 

Zdroj: MŠMT ČR