Nová vzdělávací hra založená na Hejného metodě chce zlepšit vztah dětí k matematice

23. srpen 2021
Matematika
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Nová vzdělávací hra založená na Hejného metodě chce zlepšit vztah dětí k matematice

Matematika. Asi největší strašák dětí na základních školách a dost často i jejich rodičů. Má nás naučit přemýšlet, uvažovat logicky, analyzovat, objevovat řešení nejrůznější problémů, přesto patří ve škole mezi nejméně oblíbené předměty. To chtějí změnit tvůrci nové výukové hry na tablety a chytré telefony Matemág.

„Jde o dabovanou příběhovou hru ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek. Děti se vydávají na cestu za čarodějem Matemágem, aby se naučily ovládat sílu představivosti neboli ‚matemagii’. Na své pouti řeší rozmanité matematicko-logické rébusy. Ty jim pomáhají s rozvojem matematických dovedností,” říká koordinátor projektu a hlavní designer Tomáš Sýkora. Hra je určena pro žákyně a žáky 1. – 3. tříd základních škol a slouží k procvičení podstatné části  učiva matematiky v těchto ročnících určeného vzdělávacími osnovami MŠMT.

Nejde o obyčejnou hru

Matemág není pouze hrou pro chytré telefony, kde děti řeší hádanky. Jde o první oficiální aplikaci vycházející z úspěšné Hejného metody výuky matematiky. Ta staví především na radosti z vlastního poznávání. Místo učení věcí zpaměti děti samy přichází na nejrůznější způsoby řešení úloh. Pohání je v tom jejich vlastní – a dětem zcela přirozená – zvídavost. Každá úloha představuje výzvu, která nenudí, ale zároveň není nepřekonatelně těžká.

„Jsme rádi, že jsme našli partnera, který dokázal vytvořit poutavý příběh plně respektující naše metodické požadavky. Matemág je výbornou pomůckou, která dětem pomůže budovat pozitivní vztah k matematice,” hodnotí výukovou hru  autor metody a odborník na výuku matematiky profesor Milan Hejný, jehož tým ze společnosti H-mat, o.p.s. se do vývoje aplikace zapojil. Matemág také poslouží jako drobná ochutnávka Hejného metody pro děti, v jejichž třídě se nevyužívá. Pro rodiče může být zase přiblížením jiného způsobu výuky.

Tím, že dítě při hře samo objeví řešení jednotlivých úloh, s větší pravděpodobností si tento postup zapamatuje a bude ho schopné aplikovat i na úlohy ve škole. Nejen, že tedy bude mít radost ze hry, ale opravdu si procvičí školní znalosti nebo díky hře pochopí principy, na které během výuky nebylo tolik času. Hra, stejně jako Hejného metoda, respektuje individuální vzdělávací potřeby dítěte. Automaticky přizpůsobuje obtížnost dle jeho úrovně, takže se u rébusů nebudou nudit ani starší hráči. Naopak nižší náročnost za pomoci rodičů zvládnou i děti, které svět čísel teprve objevují.

Smysluplné hraní na tabletu vhodně doplňuje školní výuku

Většina dětí má dnes přístup k tabletu či smartphonu od útlého věku, ale není dostatek kvalitních her a aplikací v češtině, které by je rozvíjely. Díky odborně zpracovanému didaktickému obsahu je proto Matemág zcela unikátní. Děti na tabletu vyřeší mnoho matematických úloh a tím si procvičí a upevní základní matematické dovednosti jako sčítání, odčítání a základy dělení nebo násobení.

„Jedním z našich cílů je rozšířit matematiku mimo školní lavice, ukázat ji jako zábavnou aktivitu pro děti i rodiče. Celá rodina může společně objevovat matematiku a budovat si pozitivní vztah k číslům. Technologie zde slouží jako prostředek, nikoliv cíl. Koncept je navržen tak, aby se hra a ‚matemagie’ dostala za rámec tabletu do běžných hovorů rodičů s dětmi,” vysvětluje spoluautor Petr Zavadil.

Hrou děti provází hrdinové Jakub a Terezka. Děti Jakubovi a Terce pomáhají překonávat různé úlohy a hádanky, které jim připravil čaroděj Matemág. Jakub a Terezka vždy úlohy nejprve vysvětlí a děti mají možnost experimentovat při řešení matematicko-logických rébusů. Hra je česky namluvená, proto není potřeba, aby hráč uměl číst, zahrát si mohou tedy i mladší děti.

Herní aplikace je ke stažení v App Storu a na Google Play. Kromě Čaroděje Matemága si zájemci můžou stáhnout i menší cvičebnice, které slouží k trénování jednotlivých matematických dovedností. „Jde v podstatě o ucelený systém vzdělávacích her, které se vzájemně doplňují. V případě, že má hráč problém s překonáním některých úloh, rodiče jsou o tom informováni a můžou mu pořídit odpovídající cvičebnici,” dodává Sýkora.

Autoři z TechSophia, s.r.o. spolu s lektory z H-mat, o.p.s. ve vývoji hry nadále pokračují, připravují další cvičebnice a rovněž speciální webové rozhraní pro zapojení rodičů.

Matemág zaujal veřejnost dávno před vydáním

Od počátku vývoje měl Matemág pozornost a oblibu veřejnosti. Během crowfundingu na českém serveru HitHit se společný projekt společnosti H-mat, o.p.s. a TechSophia, s.r.o. rozhodlo podpořit více než 600 lidí a řada větších i menších sponzorů. Vybralo se téměř 400 tisíc korun a Nadace Karla Janečka dále navýšila dary zlatým řezem. Mezi hlavní sponzory patří například ERSTE Asset Management a History park Ledčice. Další úspěch vzdělávací projekt zaznamenal v loňském ročníku soutěže “Nastartujte se”, kterou s cílem podpořit začínající podnikatele pořádá Komerční banka ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Odborná porota vyhodnotila Matemága v konkurenci dalších inovativních nápadů jako nejlepší projekt a udělila mu 1. místo, v ceně veřejnosti obdržel 2. místo.

Vyzkoušejte Matemága

Každý si hru může zdarma vyzkoušet na tabletu či mobilu, stáhnout ji lze na webových stránkách www.matemag.cz.