Nová příručka radí, jak se chovat na sociálních sítích

2. říjen 2023
Mediální výchova
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Nová příručka radí, jak se chovat na sociálních sítích

Nová příručka Ministerstva vnitra radí, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích. Brožuru s 10 základními pravidly vydává Ministerstvo vnitra v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem bude brožura v elektronické podobě rozeslána do škol.  Brožura, která obsahuje i verzi pro starší (tzv. boomer verzi), je určena pedagogům, preventistům, rodičům, dětem a zkrátka všem, kdo se v online světě pohybují a chtějí se vyvarovat rizikovému chovaní.

Ministerstvo vnitra vydává brožuru s deseti pravidly, jak by se lidé měli chovat na sociálních sítích a v online prostoru. Brožura je určená zejména pro děti a dospívající. Zábavnou formou radí, jak se v online světe vyvarovat rizikovému chování, které by jim mohlo v budoucnu způsobit potíže. Materiál ale pamatuje i na rodiče, popřípadě pedagogy a další, kteří s mládeží pracují. Obsahuje totiž i verzi pravidel srozumitelnou pro starší generaci. Po celý říjen, tedy Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, pak bude Ministerstvo vnitra na svých sociálních sítích uživatele informovat o nástrahách v kyberprostoru.

Proto, aby se brožura dostala co nejblíže dětem, se do projektu zapojilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Národní pedagogický institut. Ten zajistí její rozeslání v elektronické podobě prostřednictvím tzv. krajských newsletterů do škol. Další distribuce pak bude probíhat prostřednictvím krajských koordinátorů prevence kriminality. Brožura bude také v tištěné podobě k dostání na Národních dnech prevence v Ostravě.

Říjen, Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, koordinuje Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Jedná se o každoroční osvětovou kampaň, která probíhá napříč EU s cílem propagovat a posílit kybernetickou bezpečnost a zvýšit povědomí o všech nástrahách, které v kyberprostoru číhají.

 

Zdroj: MŠMT ČR