Nominujte inspirativní učitelky a učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic

12. leden 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Global Teacher Prize
Nominujte inspirativní učitelky a učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagožky a pedagogy na základních a středních školách v České republice. Sleduje jejich odbornost, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Nominace jsou otevřené do 28. 2., přihlásit se je možné do 14. 3. 2021.

Cíle ceny

  • Zvýšení prestiže učitelského povolání  a posílení statusu učitele v České republice
  • Nastavení standardů učitelské praxe podle globálních měřítek
  • Ocenění a podpora činnosti kvalitních pedagogů
  • Inspirace, motivace a sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli

Jak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic může v termínu přijímání nominací kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny. Každý může nominovat více učitelů, jednotlivým učitelům však může zaslat vždy jen jednu nominaci.

Nominovaní kandidáti jsou informováni o svoji nominaci, a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky; detaily jsou k dispozici na stránkách ceny v článku Podmínky soutěže.

Vítěze vybírá  nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů  přímo na hodině.

Všichni finalisté se během prázdnin zúčastní 3 denní letní školy.