Nominujte inspirativní pedagožky a pedagogy na cenu Global Teacher Prize

17. únor 2020
Uncategorized
Autor/ka článku: Martina Němcová
Nominujte inspirativní pedagožky a pedagogy na cenu Global Teacher Prize

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagožky a pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje se jejich odbornost,  individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod.  Znáte vhodného kandidáta? Dejte nám o něm vědět! Nominace je možné zasílat do 29. února, přijímání přihlášek je otevřené do 15. března.

Vize ceny

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé. Chceme zvýšit prestiž učitelského povolání a změnit náhled české společnosti na učitelskou profesi.Jsme přesvědčeni, že čeští učitelé se mohou poměřit s globálními standardy  učitelské profese. Inspirovali jsme se mezinárodní cenou Global Teacher Prize, navázali jsme spolupráci s jejím pořadatelem – nadací Varkey Foundation a stali jsme se oficiálním partnerem pro pořádání národní varianty této ceny v České republice. Nultý ročník ceny proběhl v roce 2017.

Cíle ceny

Zvýšení prestiže učitelského povolání  a posílení statusu učitele v České republiceNastavení standardů učitelské praxe podle globálních měřítekOcenění a podpora činnosti kvalitních pedagogůInspirace, motivace a sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli

Jak to funguje?

Nominovat učitele na cenu Global Teacher Prize Czech Republic může v termínu přijímání nominací kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ceny.

Nominovaní kandidáti jsou informováni o svoji nominaci, a pokud ji přijmou, přihlašují se do ceny sami v termínu přijímání přihlášek prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách ceny.

Přihlásit do ceny se lze i bez předchozí nominace.

Každý kandidát je hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

Vítěze vybírá  nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek kandidátů posuzuje také práci finalistů  přímo na hodině.

Vítězové ceny GTP CZ 2020 budou vyhlášeni 11. června 2020 v prostorách Senátu PČR.

Všichni finalisté se v termínu 3. – 5. srpna 2020 zúčastní společné letní školy.

Pro detailní informace a formuláře přejděte na stránku GTP CZ, www.gtpcr.cz