Nominant na Nobelovu cenu za literaturu mezi učitelkami a učiteli českého jazyka

17. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Miroslava Poláková
Nominant na Nobelovu cenu za literaturu mezi učitelkami a učiteli českého jazyka

V pořadí již páté setkání učitelů českého jazyka středních škol Zlínského kraje (v rámci projektu IKAP) proběhlo téměř na začátku školního roku 2019/2020, ještě než stačili učitelé naplno vklouznout do svých pedagogických povinností, a to 9. 9. 2019. 

Téma setkání nebylo zvoleno náhodně. V letošním roce si 17. listopadu česká veřejnost připomene 80 let od uzavření českých vysokých škol, a tím i v praxi započetím realizace nacistického programu na likvidaci české inteligence.

Poetický název tohoto setkání „Listopadky” nebyl také zvolen náhodně, neboť na setkání byl coby přednášející pozván nejpřekládanější slovenský básník, žurnalista, autor literatury faktu a zároveň předseda slovenského Klubu autorů literatury faktu, několikráte nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu, vysokoškolský pedagog, prof. PhDr. Jozef Leikert, Ph.D., Litt.D.

Jozef Leikert, Slovák žijící v Bratislavě, se před rokem 1989 začal zabývat hledáním téměř po celém světě žijících přímých účastníků oněch tragických událostí 17. listopadu 1939. Nashromáždil tak vzpomínky někdejších studentů, kterých se tento den bezprostředně dotkl. Zrekonstruoval i v konfrontaci s archivními materiály onu velkou tragédii, která český národ tak razantně postihla. Díky svému bádání a knihám, které vyšly i v České republice pod názvy Ráno přišla noc, A den se vrátil, Černý pátek sedmnáctého listopadu, Sny v okovech, Daleko a přece blízko a Uloupené mládí, se tak stal bezpochyby největším znalcem, spisovatelem-historikem této velké tragédie českých studentů. Pro úplnost je třeba dodat, že k 80. výročí dramatických událostí roku 1939 vyjde v letošním roce i autorova nejnovější kniha Rozčísnutý čas Marka Frauwirtha, o jednom z devíti popravených studentů 17. listopadu 1939.

Pro pedagogický kabinet českého jazyka, sekci středních škol,  padl výběr tohoto zdánlivě pouze historického tématu nejen proto, že si právě v letošním roce připomínáme 80 let od uzavření vysokých škol na území protektorátu a že je nutné, aby i učitelé českého jazyka při výkladu literární historie měli v dané oblasti dostatečné znalosti, ale i proto, že prof. Leikert je rovněž básník, který se ve svých verších dotýká nejniternějších pocitů lidské duše a vytříbeným básnickým jazykem dokáže vyjádřit zlomky lidského života, jako tomu je například v jeho sbírkách Pominutelnost, Dotyky duše, Šepot kroků a v mnoha a mnoha dalších knihách poezie, které již vyšly takřka po celém světě.

Ne každý si dokáže uvědomit, jak silné může být kouzlo slova v hodinách pro život mnohdy nejtěžších. Slovo dokáže držet při životě stejně jako zabíjet. Proto také síla slova, a v těžkých chvílích zejména poezie, může člověka naplnit vnitřní velikostí, či naopak trpkým pesimismem. A s tímto poznáním byla vedena i přednáška prof. Jozefa Leikerta.

První část našeho setkání byla věnována osobnosti Jana Opletala, okolnostem jeho pohřbu i zastřelení 9 studentů v kasárnách v pražské Ruzyni a zejména následné internaci českých studentů v koncentračním táboře Sachsenhausen. Přednáškou se neustále jako nepřerušovaná čára vinula souvislost těchto událostí s českou literaturou, zejména s českou poezií, která se pro uvězněné studenty stala na mnoho měsíců či let jedním z hlavních pojítek s domovem, s českým národem. Vždyť čím se národ vedle společné historie dokáže zejména identifikovat, je jeho jazyk. A krása mateřského jazyka je zároveň symbolem duchovní krásy národa, který má svoji literaturu a v ní duchovně vyspělou poezii. Snad právě proto si studenti po večerech recitovali to, co znali ze střeních škol, zapisovali si tajně a v malých taštičkách zavěšených na krku nosili své vlastní nové básně, básně, které vyjadřovaly jejich touhu po životě a víru v nezlomnost českého národa. To, co se dnes z mysli mladých lidí začíná jakoby vytrácet, je právě poezie, která člověka niterně obohacuje. Síla slova, síla poezie a vnímání lásky k životu jejím prostřednictvím se dostává u mnohých studentů na okraj. Láska k životu vyjádřená ve verších násobí životní bohatství, a to je záležitostí nejenom osobního přesvědčení a charakteru mladého člověka, ale velký úkol stojící před učiteli, aby dokázali sílu a účinky poezie přenést i na svoje studenty.

V případě setkání s panem prof. Leikertem bylo síle slova učiněno v největší míře zadost. Nejlépe to vyjádřila jedna ze zúčastněných pedagožek, která napsala:„ Byl to opravdu velmi silný zážitek. Málokdy mě nějaký výklad tolik zasáhl jako právě tento. A to empatií k publiku, mistrovským vypravěčstvím, srozumitelnou linií, nevídanou hloubkou i šíří poznatků a přesahy, které se dotýkají významných existenciálních témat.

Pane profesore, děkujeme! Snad se i nám, učitelům českého jazyka, bude dařit zasáhnout tam někde hluboko ukryté poetické nitro našich žáků a studentů.

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D, vedoucí sekce SŠ pedagogického kabinetu Český jazyk

 

 

OPVVV logo.png