Nominace zástupců KAP ZK a Zlínského kraje do řídících výborů MAP

8. březen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Nominace zástupců KAP ZK a Zlínského kraje do řídících výborů MAP

Metodika pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání – Postupy MAP uvádí, že Realizační tým MAP povinně osloví jednotlivé typové zástupce s žádostí o účast v Řídícím výboru příslušného MAP.

Za účelem zaslání žádosti o nominaci zástupců za Zlínský kraj („zástupce kraje” a „zástupce KAP”) do Řídícího výboru vašeho MAP, adresujte tuto žádost na PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady ZK (oblast školství, mládeže a sportu), email petr.navratil@kr-zlinsky.cz.

V kopii zasílejte, prosím, na email PhDr. Stanislava Minaříka, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu, email: stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz a email Ing. Lenky Baťové, hlavní manažerky projektu KAP ZK, email: lenka.batova@kr-zlinsky.cz ​.