Nominace na XX. ročník Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2020

26. srpen 2020
Environmentální výchova
Autor článku: Iva Koutná
Nominace na XX. ročník Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2020

Nominaci na udělení Ceny za přínos EVVO ve Zlínském kraji lze zaslat do 16. 10. 2020. Slavnostní předání cen proběhne při příležitosti XX. Krajské konference EVVO ve Zlíně ve dne 12. 11. 2020.

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba prostřednictvím úplně a správně vyplněného formuláře (k nalezení v Souborech ke stažení) a v uvedeném termínu.

Nominace bude posuzovat řídící výbor LÍSKY, posílený o nezávislé osobnosti.

O nominaci budou jednotlivci i organizace osobně informováni.

Nominaci zasílejte na adresu:

Písemně: LÍSKA, z.s., Dolní nám. 429, 755 01 Vsetín

Elektronicky: infoevvo@seznam.cz

Obálku, prosím, označte v levém horním rohu obálky nebo v předmětu e-mailu: “Cena EVVO 2020”