NEZkreslená věda

29. září 2021
Přírodní vědy
Autor/ka článku: Akademie věd ČR
NEZkreslená věda

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, kterým provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky, Báry Hrzánové a Radka Holuba a ilustrace Tomáše Zacha a Markéty Smolíkové Kubátové. Krátká animovaná videa včetně metodických listů tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům základních a středních škol.

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a široké veřejnosti byly motivací pro vznik dalších sérií. Nejnovější, šestá řada byla dokončena v roce 2020 a tematicky celá vychází z výzkumných programů Akademie věd ČR STRATEGIE AV 21. Videa byla opět opatřena českými a anglickými titulky, díky nimž se cyklus NEZkreslená věda stává přístupným neslyšícím a zahraničním divákům.

Akademie věd ČR vydala k jednotlivým zveřejněným videím 54 metodických listů, které obsahují doprovodné otázky, kvízy, hádanky a odpovědi. Všechna videa a metodické listy naleznete na webových stránkách www.otevrenaveda.cz.