Nevzali mě na střední školu

19. listopad 2019
Autor/ka článku: Radovan Výsmek

Řešení životní situace

Jste v situaci, že vás na jednu školu přijali, ale zrovna na tu vysněnou ne?

​Jste smutný/á, že zrovna ta “lepší” škola nevyšla? Kamaráda přijali a vás ne? Zkuste zabojovat! Ještě není vše ztraceno. Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí na střední školu se lze odvolat. Pozor! Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání je třeba uvést, proti čemu se odvoláváte, případně, co bylo podle vás v přijímacím řízení nesprávně vyhodnoceno. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) a podepíše ho. Odvolání se podává u ředitele střední školy, který vydal zamítavé rozhodnutí.

Jste v situaci, že vás nevzali na žádnou střední školu?

​Najděte si webové stránky www.zkola.cz a otevřete soubor II. a další kola přijímacího řízení, které nabízejí volná místa po prvním kole přijímacího řízení. Vyberte si pro vás vhodný obor vzdělání. Doporučujeme kontaktovat ředitele školy a domluvit se s ním na dalším postupu. Pro další kolo přijímacího řízení můžete podat neomezené množství přihlášek. Přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení získáte u ředitele střední školy, případně na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo řediteli střední školy v termínu stanoveném ředitelem. Bližší informace se také dozvíte na stránkách konkrétní střední školy. Současně se můžete pokusit o odvolání proti rozhodnutím o nepřijetí, které jste obdrželi po prvním kole přijímacího řízení. Odvolání můžete podat na obě školy. Pozor! Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání je třeba uvést, proti čemu se odvoláváte, případně, co bylo podle vás v přijímacím řízení nesprávné. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) a podepíše ho. Odvolání se podává u ředitele střední školy, který vydal zamítavé rozhodnutí. I když podáte odvolání, nezapomeňte si podat přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení. Odvolání nemusí vyjít.

Další informace k tématu

​Nevzali vás na střední školu? Nic není ztraceno, i taková situace se dá řešit. Jen příliš neotálejte i čas hraje svou roli. Věřte, že výsledek může předčit vaše očekávání.

Odvolání

Vzhledem k tomu, že jste mohl/a podat 2 přihlášky na různé střední školy (nebo do 2 různých oborů jedné školy), mohla nastat situace, že na jednu školu jste byl/a přijat/a, ale raději byste se chtěl/a dostat na tu jinou vysněnou střední školu. Podal/a jste tedy odvolání. I v tomto případě však nezapomeňte odevzdat zápisový lístek na škole, kde jste přijat/a byl/a, abyste neztratil/a tuto již jistou možnost studia. V případě vyhovění Vašemu odvolání pak můžete vzít zápisový lístek zpět a odevzdat ho ve škole, kde vyhověli Vašemu odvolání.

Související legislativa