Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity

1. srpen 2022
Prevence předčasných odchodů ze škol
Autor/ka článku: Martina Němcová
Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity

V roce 2020 vydala společnost PAQ Research analýzu nerovností ve vzdělávání, kterou vytvořila pro Nadaci České spořitelny. Na problematiku předčasných odchodů se dívá optikou zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, příjmů a celkové kvality života těch, kteří vzdělávací systém opustili předčasně.

Ve shrnutí autorky a autoři uvádějí:

  1. Vzdělávací neúspěšnost (předčasné odchody ze vzdělání, propadání, absence) v regionech závisí silně na rozšíření exekucí a bytové nouze v rodinách, které jsou destabilizující. Tyto faktory vedou ke změnám škol, vyššímu stresu a horšímu prostředí výchovy.
  2. Nekvalitní a nestabilní bydlení přímo souvisí s problémy dětí ve škole. Děti z chudého prostředí mají dvakrát až třikrát větší šanci, že budou mít problémy ve škole, pokud se hodně stěhují či bydlí na ubytovnách nebo v azylových domech.
  3. Žák, který dokončí alespoň SŠ, odvede za svůj život do veřejných rozpočtů v průměru o 2,3 – 2,8 milionu Kč víc než žák pouze se základním vzděláním. Když průměrné náklady programů na snížení předčasných odchodů jsou 50 000 Kč na žáka na rok, pak vzhledem k vysokým výnosům z dokončení SŠ stačí, když program pomůže dokončit SŠ alespoň dvěma až čtyřem procentům účastníků.
  4. Český stát za každou investovanou korunu do programů včasné péče dostane zpět 3–4 Kč. Tyto výsledky odhaduje model, který předpokládá, že program trvá dva roky a má náklady 50–100 000 Kč na žáka za rok, což se přibližné rovná nákladům předškolního vzdělávání v ČR.
  5. Pro redukci předčasných odchodů ze vzdělávání (nedokončení SŠ) se jako efektivní jeví opatření na straně výběru školy a oboru – asistence se správným výběrem SŠ a motivací k ní, dostatečná kvalita výuky a školního prostředí a opatření na straně psychologie a rodiny – posílení mentoringu a poskytnutí volnočasových aktivit.

Analýza je ke stažení pod článkem.