Nemůžu/nemohl/a jsem se zúčastnit přijímaček na střední školu

19. prosinec 2019
Výběr a přijetí na školu
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Nemůžu/nemohl/a jsem se zúčastnit přijímaček na střední školu

Řešení životní situace

Nemůžete nebo nemohl/a jste se zúčastnit přijímací (talentové) zkoušky z vážných důvodů?

​Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací (talentové) zkoušce v určeném termínu nedostaví, svou neúčast řádně omluví řediteli školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací (talentovou) zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín. Přijímací zkouška (talentová zkouška) v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací (talentové) zkoušky.

Pro ostatní případy platí: Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přijímací zkouška (talentová) pro další kola přijímacího řízení se koná v termínech stanovených ředitelem školy. Uchazeč opět obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.

Zároveň se vyhlašuje i termín,  kdy je možné nejpozději podávat přihlášky. Je proto nutné sledovat, na kterých školách a v jakých oborech se další kola přijímacího řízení vyhlašují.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

Další informace k tématu

​Při přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Podáním přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do běžných oborů vzdělání (bez talentové zkoušky).

Související legislativa

 Mohlo by Vás zajímat

Co jsou vážné důvody neúčasti

​Rozhodnout o tom, co lze považovat za vážný důvod neúčasti na přijímací nebo talentové zkoušce, musí vždy ředitel střední školy. Mezi takové důvody můžeme určitě zahrnout např. nemoc nebo úmrtí v rodině. Obojí je však nutné dokladovat příslušnými potvrzeními.

Avšak např. stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo na jiné škole není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací (talentové) zkoušky.