Nebudu mít ukončený čtvrtý ročník. Co s maturitou?

11. říjen 2023
Prospěch ve škole
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Nebudu mít ukončený čtvrtý ročník. Co s maturitou?

Řešení životní situace

Neprospěl/a jste z více jak dvou předmětů?

​V tomto případě už letos na maturitu zapomeňte. Požádejte ředitele školy o opakování ročníku, a to nejpozději do konce června, neboť po tomto datu automaticky přestáváte být žákem/žákyní školy. Ředitel školy vám po posouzení vašich dosavadních studijních výsledků může (ale také nemusí) opakování ročníku povolit. Pokud budete opakovat 4. ročník, nezapomeňte se opět přihlásit k maturitní zkoušce, a to do 1. prosince.

Neprospěl/a jste nejvýše ze dvou předmětů?

​​Pokud jste na konci 2. pololetí neprospěl/a nejvýše ze 2 předmětů, budete konat z těchto předmětů opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce srpna toho roku. Nezapomeňte se přihlásit do 25. června k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období, případně si pro jistotu, pokud byste neuspěl/a u opravných zkoušek, podejte žádost o opakování ročníku, a to do konce června.

Nebyl/a jste hodnocen/a z některých předmětů?

​​V případě, že jste nebyl/a hodnocen/a, určí vám ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby vaše hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Na základě vaší žádosti a dohody s ředitelem školy vám může ředitel školy stanovit dřívější termín tak, abyste mohl/a konat maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období. K maturitní zkoušce se přitom musíte přihlásit u ředitele vaší školy do 25. června.

Další informace k tématu

Úspěšně ukončené vzdělávání v posledním ročníku střední školy je podmínkou pro konání maturitní zkoušky. Tedy i v případě, že jste se k maturitní zkoušce řádně v termínu přihlásil/a, nebudete moci maturitní zkoušku konat, pokud nebudete mít uzavřený čtvrtý ročník.

Související legislativa