Návrh opatření vedoucí k rozvoji polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a v Experimentáriu

23. říjen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Libuše Jandoušová
Návrh opatření vedoucí k rozvoji polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a v Experimentáriu

Tento dokument vznikl jako součást projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji v rámci aktivity KA 6.1 Syntéza, zhodnocení a implementace prvků polytechnického vzdělávání.

Mezi cíle projektu patřilo zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů a podporovat provázanost obsahu odborného vzdělávání středních škol s potřebami zaměstnavatelů a požadavky trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli.

Dokument naleznete v plném znění níže v souborech ke stažení. Vztahují se na něj autorská práva.

 

Autorské dílo Návrh opatření vedoucí k rozvoji polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a v Experimentáriu zveřejněné na této stránce, jehož autory jsou Libor Basel, Roman Čermák, Iva Čermáková, Ludmila Deštěnská, Pavel Dlouhý, Olga Dolínková, Michal Hampala, Radomil Hanulík, Libuše Jandoušová, Marcela Javoříková, Tomáš Jošek, Ivo Kramář, Anna Krčmářová, Michael Londesborough, Viktor Mechl, Dagmar Pavlacká, Petr Pavlůsek, Marie Plíhalová, Rudolf Pomykal, Jan Šindelář, Miroslav Školoudík, Rostislav Šmíd, Karel Štefl, Jana Večeřová, Radovan Výsmek, Marek Wandrol, Marta Zakopalová, podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence

Návrh opatření vedoucí k rozvoji polytechnického vzdělávání ve Zlínském kraji a v Experimentáriu by Libor Basel, Roman Čermák, Iva Čermáková, Ludmila Deštěnská, Pavel Dlouhý, Olga Dolínková, Michal Hampala, Radomil Hanulík, Libuše Jandoušová, Marcela Javoříková, Tomáš Jošek, Ivo Kramář, Anna Krčmářová, Michael Londesborough, Viktor Mechl, Dagmar Pavlacká, Petr Pavlůsek, Marie Plíhalová, Rudolf Pomykal, Jan Šindelář, Miroslav Školoudík, Rostislav Šmíd, Karel Štefl, Jana Večeřová, Radovan Výsmek, Marek Wandrol, Marta Zakopalová is licensed under CC BY-SA 4.0 International