Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

28. červen 2022
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Jana Cenková
Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

Chceš si prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti? Jsi student či studentka základní, střední nebo vysoké školy a už ti bylo 9 a ještě ti nebylo 25 let? Sedmý ročník Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti bude zahájen 10. září 2022 prvním kolem.

Soutěž se koná pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Ministerstva vnitra, MŠMT, Ministerstva obrany a dalších významných organizací.

Jde o soutěž studentů ve věku 9 – 25 let ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pěti předchozích ročníků se zúčastnilo přes 21 000 studentů z více než 400 škol. Ti nejlepší z nich reprezentovali Českou republiku na celé řadě evropských i mezinárodních soutěžích, zejména na evropském finále European Cyber Security Challenge.

Cílem soutěže není pouze změřit síly, ale především chceme touto formou přispět k celkové osvětě v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň se snažíme motivovat mladé talentované lidi, aby se problematice kybernetické bezpečnosti věnovali.

Součástí soutěže je i řada doprovodných aktivit. I v minulém školním roce jsme uspořádali řadu doprovodných, byť většinou online, akcí pro studenty a učitele zejména středních škol. Těchto aktivit, diskusí a přednášek se zúčastnilo více než 5 000 studentů a téměř 300 pedagogických pracovníků.

Více informací bude k dispozici od 1. 7. 2022 na webu soutěže www.kybersoutez.cz. První kolo soutěže začíná 10. září 2022 a probíhá on-line. Soutěž je tříkolová, přičemž národní finále soutěže proběhne prezenčně v dubnu 2023 v Mladé Boleslavi.