Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné a jiné činnosti pedagogických pracovníků

25. květen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné a jiné činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 125/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.