Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků – 2023

31. srpen 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků – 2023

Nařízení vlády č. 265/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.