Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mléka do škol

9. červen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mléka do škol

Nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.