Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř

7. srpen 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř

Nařízení vlády č. 236/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

Soubory ke stažení