Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

1. září 2022
Management
Autor/ka článku: Michal Duda

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

Soubory ke stažení