Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

3. leden 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Text naleznete na webových stránkách – Sbírka zákonů nebo v přiloženém souboru Sb0127-2019.pdf

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.