Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

8. prosinec 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.