Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

31. srpen 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 322/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

Novelu vyhlášky naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.