Nařízení vlády č. 603/2020 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

4. leden 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michla Duda
Nařízení vlády č. 603/2020 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o po platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti od 1. ledna 2021.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.