Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových – magisterské studium na zahraničních univerzitách

23. červenec 2021
Vzdělávání v zahraničí
Autor/ka článku: Martina Němcová
Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových – magisterské studium na zahraničních univerzitách

Každoročně je vybráno 10 nejlepších studentek a studentů, kteří dostanou příležitost využít studijních programů technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na nejrůznějších evropských a světových vysokých školách. Roční stipendium, které uděluje Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, pokryje školné na vybrané univerzitě. Nadační fond stále přijímá přihlášky.

Podmínky pro získání stipendia

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentkám a studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.

Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol.  Maximální věk žadatelky/žadatele je 25 let.

Povinné součásti přihlášky

  • životopis studentky/studenta a v českém jazyce s informacemi o její/jeho dosavadním studiu a praxi
  • fotografie
  • informace o škole, na kterou je uchazeč/ka přijat/a
  • esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč/ka jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po jejím skončení
  • prokázání, že majetkové poměry uchazečky/uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)
  • potvrzení o tom, že student/ka žádal/a o stipendium na vybrané škole, ale nebylo mu/jí uděleno (nebo bylo poskytnuto pouze částečně)

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazečky a uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test).

Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.

Uchazeč/ka se zaváže splnit následující podmínky

  • uskutečnit během následujících dvou let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem)
  • po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem

Seznam všech univerzit naleznete na stránkách Nadačního fondu.

Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.

V současnosti Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových přijímá přihlášky. Přihlášky je možné posílat celý rok. Žádosti o další informace směřujte na e-mail: info@krsekfoundation.cz.

 

Více informací najdete na www.krsekfoundation.cz a na FB Stipendiakrskovych.