Nabídky a akce školských a kulturních organizací pro podporu Ukrajiny

25. duben 2022
Autor/ka článku: Jana Cenková
Nabídky a akce školských a kulturních organizací pro podporu Ukrajiny

Ve školách a školských a kulturních organizacích Zlínského kraje probíhá řada humanitárních akcí na pomoc Ukrajině. Velká vlna solidarity je obdivuhodná. Aby tato činnost byla koordinovaná a přehledná a abychom se mohli vzájemně podpořit a inspirovat, vytvořili jsme na našem portálu přehled nabídek a akcí škol a budeme jej průběžně aktualizovat.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

 • Pro české občany – o místech pomoci – na recepci mohou být poskytovány informace pro zlínské občany – jak a kde se mohou občané do pomoci Ukrajině ve Zlínském kraji (ve Zlíně a jeho okolí) zapojit. Připravujeme seznam (hlavních) organizací a míst zapojených do pomoci Ukrajině, na které se zájemci s nabídnutou pomocí mohou obrátit. Tento seznam bude k dispozici v tištěné podobě a bude možné si je vzít s sebou. Seznam bude také zveřejněný na www.14-15.cz.
 • Pro ukrajinské občany – pracovnice recepce předávají ucelené informace o komplexní nabídce, kterou připravily kulturní organizace (muzeum a galerie) ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (např. vstupy zdarma, edukační programy, …), v reakci na aktuální dohodnutý program s organizacemi a Zlínským krajem. Informace jsou poskytovány v anglickém jazyce.
 • Po dohodě se zřizovatelem můžeme nabídnout ZDARMA spolupráci při pořádání benefičních akcí na podporu Ukrajině. Zájemcům o pořádání benefičních akcí je možné poskytnou zdarma prostory včetně spolupráce na produkčním zajištění a zdarma zajistíme i propagaci směrem k veřejnosti.
 • Na základě komunikace s organizací Centrum na podporu integrace cizinců je připravována možná spolupráce, kterou Centrum na podporu integrace cizinců velmi vítá. Za BI je možné poskytnout ZDARMA prostor kavárny, konferenčních sálů s AV technikou a zajištění produkčního i organizačního zabezpečení akcí zdarma. Jedná se především o organizovaná setkání ukrajinských žen a dětí, uspořádání informativních schůzek a případně další dle aktuálních potřeb a plánu Centra na podporu integrace cizinců. Plánovány jsou přednášky, kurzy základní češtiny.
 • Zajistíme také propagaci např. přednášek o ukrajinské problematice pro veřejnost pořádaných ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUT.
 • Ve vstupenkovém systému – Colosseu – nastavena kategorie Ukrajina – bezplatný vstup  a Ukrajina – bezplatný vstup do 15 let (dle přiložené tabulky je potřeba evidovat zvlášť i děti do 15 let). Bude nastaveno do okruhu M+G (běžná cena 199 Kč), tzn. občan UA si bude moct prohlédnout všechny expozice v celé budově 14. V Colosseu bude evidováno – poslouží jako podklad pro zpracování přehledů, kategorie budou v sestavách viditelné stejně jako např. kategorie „děti 6-15“, „děti do 6 let“, …
 • Informovanost – na vstupní dveře vylepen plakátek velikosti A4, kde budou potřebné informace o volném vstupu do všech expozic MJVM a KGVU v ČJ a v Ukrajinštině v azbuce. Bude připraveno pro informování na webu a FB.
 • Prokazování – předpokládáme, že návštěvník, který bude poptávat volný vstup jakožto občan UA, má k dispozici ukrajinský pas či jiný doklad, který předloží. Tento doklad recepční nebudou brát do rukou, pouze pohledem se ujistí, že pas či OP má ukrajinský znak. Nebude nijak evidováno, avšak na základě předloženého bude vytištěna nulová vstupenka.

Dětský domov Uherské Hradiště

 • Dne 1. 3. 2022 se dětský domov zapojil přes Tomáše Slavatu a jeho Hromovou partu do pomoci v podobě sbírky – vše pro malé děti a maminky s dětmi (oblečení, hygiena, hračky, obuv)
 • V následujícím týdnu od 7. 3. uskutečnili finanční sbírku cílenou na pomoc ukrajinským rodinám žijící v okolí UH.

Galerie Zlín

 • Vernisáž 8. 3.  – benefiční prodej grafik (prodej a darování výtěžku však bude provádět umělkyně svým jménem).
 • Na Výzvu MK ČR – pomoc ukrajinským muzeím  – uložení cenných sbírkových předmětů:
 • a/ v trezoru – místnost cca 3 x 4 m, částečně vybavená regály, s kontrolovaným stabilním klimatem (20°C, Rv 55%), bez oken, zabezpečená mechanicky i samostatným okruhem EZS.
 • b/ v aklimatizační místnosti cca 6 x 5 m,  s kontrolovaným stabilním klimatem s možností individuálního nastavení, napojená na okruh EZS společný s dalšími místnostmi konzervačního pracoviště.

Gymnázium Kroměříž

 • Ve škole probíhá finanční a materiální sbírka. Jednu finanční sbírku jsme uskutečnili už začátkem minulého týdne.
 • Do dalších dnů v plánu uspořádat další akce – volnočasové, vzdělávací a další.
 • Připravuje se také na přijetí ukrajinských dětí do školy.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

 • S žáky o dané situaci hovoří v hodinách.
 • Hned první den napadení Ukrajiny přišli studenti s aktivitou uspořádat charitativní sbírku.
 • Do sbírky se zapojili žáci i zaměstnanci školy, výnos bude využit na humanitární potřeby Českého červeného kříže.
 • V současné době nabídli městu Rožnov pod Radhoštěm pomoc s využitím volného času dětem, které jsou ubytovány v okolí.
 • Koordinují své aktivity s potřebami krizového centra ve městě.

Gymnázium Uherské Hradiště

 • Organizuje koncert pro Ukrajinu 4. 3. od 14:00.
 • Součástí koncertu je také sbírka matrací, dek, přikrývek, povlečení a polštářů pro ukrajinské uprchlíky.
 • Veškerý vybraný materiál poputuje do azylového bydlení Cusanus, které je součástí Charity Uherské Hradiště.

Gymnázium Valašské Klobouky

 • 28. února žáci školy uspořádali finanční sbírku. Zapojili se do ní žáci i zaměstnanci školy. Výtěžek byl vložen na účet Člověka v tísni.
 • Nabízí ubytování v budově internátu školy, stravování ve školní jídelně.
 • Připravuje se na pomoc se zapojováním ubytovaných ukrajinských dětí do výuky, na pomoc s náplní jejich volného času.
 • Nabízí pomoc při tlumočení (pedagogové i žáci, kteří umí ruštinu).

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 • V pondělí 28. února zaměstnanci školy uspořádali finanční sbírku, zapojili se do ní i žáci, sbírka bude ukončena v úterý 8. března a její výtěžek hned v úterý vloží na účet Člověka v tísni č. 93209320/0300.
 • Nabízí možnost výuky českého jazyka.
 • Od 8. do 11. března 2022 bude ve škole probíhat ve spolupráci s Textilní bankou.cz, Radiměř materiální sbírka. Budeme sbírat deky, spacáky, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a baterky, power banky, nabíječky na mobily a svítidla.

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

 • Na webových stránkách školy zveřejnili čísla důležitých účtů, organizují ve spolupráci s Charitou sbírku potravin, hygienických potřeb atd. pro uprchlíky, vyhradili jsme prostor pro zveřejnění nabídek ubytování a jiné pomoci.
 • Celá škola vyslechla 4. 3. 2022 online besedu Týden války na Ukrajině: Co se děje a proč? (www.jsns.cz).
 • Kolega udělal 7. 3. 2022 přednášku Kyjev a centrální Ukrajina.
 • Dne 15. 3. 2022 bude s žáky besedovat redaktor ČT Miroslav Karas. Velmi pravděpodobně se zapojí do iniciativy Shkola, kde lze nabídnout místa pro žáky z Ukrajiny (nebude organizovat kraj/ministerstvo).
 • Škola má webovou aplikaci, kde učitelé zapisují, co ve které třídě dělali v souvislosti s krizí, aby pokryli informacemi a aktivitami všechny třídy a nedublovali činnosti.
 • Připravují přednášku lektora na téma civilní obrana pro žáky i zaměstnance školy.
 • Přemýšlí i nad přednáškou o udržení si duševního zdraví v krizové situaci.

ISŠ – COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

 • Mohou poskytnout ubytování na domově mládeže a celodenní stravu ve školní jídelně.
 • Výuku českého jazyka občanům Ukrajiny v Jazykové škole.
 • Pořádají průběžnou potravinovou sbírku.

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Kroměříž

 • Benefiční koncert 14. 3. od 19:30 v Kostele Panny Marie v Kroměříži.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

 • Ve spolupráci s knihovnickými spolky je na webu (a bude i tištěná ve fyzickém prostoru u knihovny) informace Knihovna pomáhá pro případné uprchlíky, kteří potřebují např. přístup na internet či další informační pomoc. Text je v češtině, ukrajinštině a ruštině.
 • Připraveny dvě kolekce literatury, postupně doplňují Ukrajina – dějiny a souvislosti, Ukrajinská literatura
 • Iniciovali jsme využití videomappingu pro promítnutí ukrajinské vlajky na knihovnu – poprvé by mělo být v úterý po vernisáži v galerii, následně pak po prvním pořadu Literárního jara apod.
 • Shromažďujeme materiální pomoc od zaměstnanců a předáváme dál do sbírky na 21. budově.
 • V rámci zahájení LJ (pořad s panem Holcmanem) bychom rádi udělali neoficiální sbírku – výtěžek by se okamžitě poslal na transparentní účet.
 • Na výzvu ukrajinských knihoven budeme shromažďovat / digitalizovat různé dokumenty s vazbou na konflikt, které oni chtějí uložit ve své národní digitální knihovně.

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín

 • Všechna krajská pracoviště jsou připravena nabídnout svou pomoc.
 • Pedagogové, samotní klienti nebo jejich zákonní zástupci se mohou obracet s žádostí o psychologickou konzultaci (klientela je převážně od předškolního věku do 18 let).
 • V dohledné době se bude stanovovat spolu s pedagogy míra podpory pro děti a žáky z Ukrajiny, kteří se budou začleňovat do kolektivu v našich MŠ, ZŠ i SŠ.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

 • Edukace – Ukrajina/ČR – životní reálie, srovnání ČR – Ukrajina  – edukace pro třídy s žáky z Ukrajiny.
 • Velikonoční dobročinný program, kde by návštěvníci vytvořili vlastní výrobky a následně je odkoupili – výnos pro Ukrajinu.
 • Dobročinný koncert v červnu na hradě v Malenovicích ve spolupráci s místními školami.
 • Zvýhodněné vstupné pro děti z Ukrajiny a to i na edukace.

Muzeum Kroměřížska

 • Nabízí ukrajinským maminkám a jejich dětem možnost každé úterý od 9 do 12 hodin za zvýhodněné vstupné navštívit všechny expozice a výstavy v budově na Velkém náměstí v Kroměříži.
 • Zúčastnit se za zvýhodněné vstupné mohou i několika dalších akcí. První z nich je nazvaná Malované vajíčko a uskuteční se 23. března od 12.30 do 14 hodin. Jejím tématem budou Velikonoce. Zájemci si budou moci vyzkoušet některé techniky zdobení kraslic a svůj výrobek si odnesou s sebou. Pro děti, které by nechtěly tvořit, bude připraveno promítání pohádky. Akce se uskuteční v hlavní budově Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí.

Muzeum regionu Valašsko

 • Po dohodě s městy Vsetín a Valašské Meziříčí, jež poskytují prostory pro běžence z Ukrajiny, umožníme případným zájemcům z jejich řad možnost vstupu do všech našich objektů zdarma.
 • Dále vedení muzea nabídlo možnosti volnočasových aktivit pro děti běženců jak ve svých, tak v prostorách zmíněných měst.

Obchodní akademie Uherské Hradiště

 • Od 7. do 11. března proběhne na škole sbírka hraček pro děti uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli do ubytovacích zařízení v ČR
 • sběr bude probíhat od úterý do pátku vždy od 7:45 do 10:00.
 • Sbírají pastelky nebo fixy, kreslicí bloky, výtvarné potřeby, skládačky, vystřihovánky a nůžky, společenské hry, stavebnice, obrázkové knížky, autíčka, panenky, balony atd. (pouze nové a nepoužité věci).

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí

 • Dne 4. 3. celoškolní akce na podporu Ukrajiny spojená se sbírkou, která je koordinována školou a městem Valašské Meziříčí.

Slovácké muzeum

 • V kontaktu s městským úřadem a školami.
 • Možnost prohlídek i specializovaných programů pro Ukrajince.

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

 • Spoluúčast na akci „Humanitární pomoc pro Kyjev“, jejímž organizátorem je Církev bratrská Maják Vsetín ve spolupráci s Městem Vsetín, Diakonií Vsetín, Charitou Vsetín, Elimem Vsetín a MVK Vsetín. Cílem je vypravení kamionu s humanitární pomocí do ukrajinského hlavního města. Sběr potřebného materiálu probíhá na několika místech ve Vsetíně i jeho okolí. Odjezd kamionu je naplánován na 10. 3. 2022.
 • Na základě výsledků jednání školního žákovského parlamentu probíhá ve škole finanční sbírka, do které se zapojují zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci. Sbírka bude ukončena v pátek 18. března a její výtěžek škola bezodkladně vloží na účet Člověka v tísni č. 93209320/0300.
 • Specifická podpora žáků ukrajinské a moldavské národnosti, případně žáků, kteří mají v těchto zemích příbuzné (školní psycholog).
 • Dle potřeby možnost zabezpečení trávení volného času ukrajinských dětí, včetně jejich účasti na prázdninovém táboře, zaměřeném na techniku.
 • Dle potřeby možnost stravování ve školní jídelně.
 • Dle potřeby možnost přepravy školním vozidlem VW Transportér (8 lidí).

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

 • Organizuje sbírku pro Ukrajinu.
 • Škola má přímo kontakty na hranicích s UA a v Užhorodu a ve Lvově, nabízí možnost spojení škol Zlínského kraje dohromady
 • Informace o tom, jak připravit náklad na auto, jak ho zabalit, jak ho popsat, deklarovat, jsou v kontaktu s krajanskými spolky Čechů a Slováků na Ukrajině.
 • Škola může posloužit jako svozové místo, v tuto chvíli sbírají zdravotnický materiál, pleny, hygienické potřeby pro ženy, vlhčené ubrousky, léky také, ale ty se musí složitěji deklarovat, je nutno řešit přes kontakty s lidmi v nemocnici ve Lvově.

Střední odborná škola Luhačovice

 • Zpráva do školního rozhlasu k situaci v Evropě a zejména na Ukrajině.
 • Morální podpora žáků, kteří mají příbuzné na Ukrajině.
 • Prostřednictvím Zlínského kraje a našich žáků, kteří mají kořeny na Ukrajině, jsme nabídli k dispozici školní apartmán (pro 4 osoby s vlastním vchodem, sociálním zařízením a vybavenou kuchyní).
 • Vyhlásili jsme dobrovolnou sbírku na pomoc Ukrajině (zaměstnanci školy a žáci školy).
 • Pedagog školy se synem pomohl ubytovateli na místním zámku (majitelé Franz a Lydia Thienen) s montáží nábytku v prostorách, které nabízí pro uprchlíky.
 • Vyučující ruského jazyka 2x týdně v odpoledních hodinách vyučuje český jazyk v Envicentru ve Vysokém Poli (10 ukrajinských dětí).
 • Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s luhačovickými podniky, počítáme s pomocí při přípravě dalších prostor pro ubytování přicházejících občanů Ukrajiny, pomoc s tlumočením (pedagogové, kteří ovládají ruský jazyk a naši žáci, kteří umí ruštinu nebo ukrajinštinu), aklimatizací Ukrajinců v Luhačovicích, doučováním případných nových studentů školy přicházejících z Ukrajiny.
 • Jsme schopni také dle potřeby pomoci se zabezpečením trávení volného času ukrajinských dětí v Luhačovicích a okolí.

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

 • Proběhla charitativní materiální sbírka ve škole, která byla předána Charitě Vsetín.
 • Nabídka pracovní pomoci – pedagogové pro Charitu Vsetín.
 • Proběhla finanční sbírka na účet Člověka v tísni.
 • Promítání debaty Týden války na Ukrajině (Jeden svět na školách).
 • Probíhají individuální konzultace s ukrajinskými žáky naší školy.
 • Nabízíme ubytování na internátě s celodenní stravou.
 •  Nabízíme doučování, hlídání dětí, pomoc při jednání na úřadech.

Střední průmyslová škola Otrokovice

 • Ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně.
 • Zapojení se do Potravinové sbírky Zlínského kraje.

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

 • Nabízí ubytování pro ukrajinské uprchlíky.
 • K dispozici ubytování pro 7 osob v budově Domova mládeže, 2 x dvoulůžkový pokoj se sprchovacím koutem a WC, 1 x třílůžkový apartmán (sprcha, WC, kuchyňský kout).
 • Kontakty: Mgr. Miroslav Trefil (604 285 910), ředitel školy, Bc. Ludmila Kulišťáková (603 703 708), vedoucí DM.
 • Zapojení se do materiální sbírky pro Charitu Valašské Meziříčí ve dnech 15. – 22. 3. 2022.

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

 • 28. 2. 2022 a 7. 3. 2022 ředitelka školy – hlášení do rozhlasu (dění na Ukrajině, pomoc ČR, zpracovávání přicházejících informací, vybídnutí k diskusi o stávajícím dění, možných problémech, možnosti podpory; vytváření společenství zdravých vztahů, spolupráce, vzájemného respektu, práce s emocemi….)
 • 1. 3. 2022 a 7. 3. 2022 zástupci žáků školy pod záštitou předsedy Žákovské samosprávy a pedagožky (členky ŠR) – sestavili za sebe hlášení do rozhlasu na podporu Ukrajiny včetně vyhlášení o uspořádání finanční sbírky na pomoc Ukrajině. Vybraná částka bude odeslána na SOS Ukrajina humanitární organizace Člověk v tísni č. 93209320/0300.
 • Rozhovory s žáky probíhají na škole napříč předměty i ročníky s využitím metodiky a doporučení MŠMT, FSS MU Brno.
 • Na škole probíhají rozšířené hodiny s možností konzultace u vedení školy, výchovného poradce a všech třídních učitelů včetně vychovatelů na DM.
 • Škola nabízí možnost ubytování na domově mládeže pro cca 10 osob z Ukrajiny včetně možnosti stravování pondělí – pátek.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

 • Občanům Ukrajiny nabízíme volnočasovou aktivitu ve formě exkurze školy a školní sklářské huti. Pro skupinky po 10 – 15 osobách nabízíme po předchozí domluvě vhodného termínu a času návštěvu školy s prohlídkou interiérů a ukázkou sklářského řemesla v rozsahu cca 60 minut. Pro tuto aktivitu je potřeba zajistit tlumočníka.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

 • V pondělí 28. února žáci školy uspořádali finanční sbírku, do které se zapojili žáci, zaměstnanci školy. Výtěžek byl vložen na účet Českého červeného kříže.
 • Probíhá průběžná materiální sbírka – spolupráce s Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.
 • Možnost stravování ve školní jídelně.
 • Možnost ubytování na DM Štěchovice.
 • Možnost zabezpečení trávení volného času ukrajinských dětí, aktivity s využitím koní.

VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

 • Celoškolní akce s názvem POMÁHÁME POHYBEM bude až do června příležitostí proměnit aktivní kilometry na peníze, které budou odeslány na pomoc lidem z Ukrajiny.
 • Adaptační skupina pro předškolní děti z Ukrajiny, zkušební provoz by měl nastat od pondělí 21. 3.

Základní škola Bojkovice

 • Pokud by se objevila rodina z Ukrajiny, která má dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, spadající do vzdělávání  podle § 16/9, jsme schopni takové žáky nejen přijmout, ale pomoci v městě Bojkovice i ubytovat.
 • Jsme malá speciální škola na hranici  kraje, máme 5 tříd, 32 dětí celkem. Do školy můžeme přijmout žáky z Ukrajiny s lehkým, středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením, s autismem a s kombinovanými vadami.

Základní škola Kroměříž, 1. máje

 • Připraveni ihned přijmout děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Připraveny prostory i pedagogy (hodila by se překladatelka nebo lektorka UA-CZ, v tuto chvíli aktivně samostudujeme ukrajinštinu).
 • Kapacitně připraveni přijmout více než 100 dětí a žáků.

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

 • Připraveni zařadit děti uprchlíků mezi žáky školy.
 • Nabídnout jim účast na aktivitách včetně prázdninového hudebního tábora.
 • Pedagogové jsou seznámeni s materiály o komunikaci s dětmi i dospělými, o potřebě zachování prostředí bezpečí a vzájemné důvěry, uvědomují si závažnost situace, zapojili se do humanitární pomoci.

Základní umělecká škola Uherské Hradiště

 • Nabízí dětem z Ukrajiny výuku zdarma.
 • Pedagogický sbor je připraven vyučovat i vytvářet různé aktivity s dětmi a pro děti.
 • V případě zájmu možnost kontaktovat přímo ředitele školy Jiřího Pospíchala, tel.: 734 787 746, e-mail: jiri.pospichal@zusuh.cz.

Základní umělecká škola Uherský Brod

 • Nabízí dopolední programy pro děti.
 • Plánují výtěžek z akcí s účastí veřejnosti věnovat pro potřeby dětí (ve spolupráci s koordinátory pomoci na MěÚ v Uherském Brodě).

Základní umělecká škola Zdounky

 • Pořádá benefiční koncert, který se bude konat ve spolupráci se Salesiánským hnutím mládeže v Koryčanech dne 3. 4. 2022 v 17:00.

Základní umělecká škola Zlín

 • Literárně – dramatický obor – Martin Polínek (dramaterapeut, znalost ruského jazyka) do své skupiny žáků v pondělí v čase 14:30 – 16:45 může zařadit až 10 dětí ve věku cca 9-13 let (podle domluvy). Společné základní dramatické cvičení zaměřené hlavně na pohyb a vzájemnou spolupráci. Jednalo by se o výuku zábavnou formou spojenou s integrací a celkovou pomocí, ze začátku hlavně tím, že ukrajinské děti by měli kde smysluplně trávit čas a rodiče by se mohli věnovat svým povinnostem.
 • Pondělí po 19:10, případně pátek po 18:00 Jakub Janíček, Martin Polínek, Michaela Vrbová a Veronika Zmeškalová – Učitelé LDO by založili skupinu namíchanou ze současných žáků  (asi 5 žáků)  a ukrajinských žáků  (10-15) ve věku 13 – 17 let. Jednalo by se o společný projekt a hlavně možnost povídat si i o tom, co děti v tomhle věku trápí.
 • Hudební obor – možnost individuální výuky na hudební nástroj (ozývají se zájemci, kteří chtějí pokračovat ve studiu, které začali na Ukrajině). Zapůjčení hudebního nástroje.
 • Taneční obor – učitelka Kristýna Kubíčková, taneční sál v ZUŠ Zlín. Středa dopoledne, 60 minut, tanec a pohybové aktivity pro děti 3-5 let s matkami. Zapojení zájemců – jednotlivců do výuky tanečního oboru.
 • Výtvarný obor – začlenění  jednotlivců přímo do výuky (méně početné skupiny); různý věk, skupina dětí – 1x za 14 dní výuka dopoledne pod vedením učitelů VO (keramika, malba, fotografie, animace, kresba apod.)
 • Dále spolupráce s Konsorciem nevládních organizací pracující s migranty Pomahejukrajine.cz a se zlínskými farnostmi Chcemepomoct.cz.