Nabídka stipendií pro vyšší odborné a vysokoškolské studium v Japonsku

8. červen 2020
Autor/ka článku: Akademická informační agentura
Nabídka stipendií pro vyšší odborné a vysokoškolské studium v Japonsku

Velvyslanectví Japonska pořádá v Praze  výběrové řízení k získání stipendia k absolvování vysokoškolského nebo vyššího odborného studia v Japonsku pro absolventy SŠ (žáky posledních ročníků, kteří ukončí studium maturitou do března 2021) a pro studenty prvních ročníků VŠ v ČR. Studium bude zahájeno v roce 2021. Termín pro přihlášení je 26. 6. 2020.

Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (Monbukagakusho) nabízí na rok 2021 stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku, tj. víceletá stipendia, která umožní absolvování ročního přípravného vzdělávání a čtyřletého bakalářského studijního programu, resp. šestiletého magisterského studijního programu v případě některých oborů – všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství. Celková délka stipendijního pobytu je tedy 5 – 7 let (resp. 4 – 6 let bez přípravných kurzů) v závislosti na oboru. Stipendisté s vynikajícími výsledky během studia v bakalářském studijním programu mohou požádat o prodloužení stipendia, které by jim umožnilo absolvovat navazující magisterský studijní program.

Výběrové řízení uspořádá Velvyslanectví Japonska v Praze. Po předání přihlášek pozve Velvyslanectví Japonska uchazeče a uchazečky na první část výběrového řízení, kterou představují písemné testy. Zájemci o studium některého z oborů sociálních a humanitních věd budou podrobeni písemnému testu z matematiky, anglického a  japonského jazyka (celkem 3 testy). Zájemci o studium přírodních věd, technických oborů, lékařství atp. musí vykonat test z matematiky, anglického jazyka, dvou přírodovědných předmětů v závislosti na zvoleném oboru (fyzika a chemie nebo chemie a biologie) a z japonského jazyka (celkem 5 testů). Následovat budou pohovory s uchazeči/uchazečkami, kteří/které úspěšně absolvují písemné testy. Další část výběrového řízení probíhá v Japonsku, kde příslušná komise Monbukagakusho rozhodne o konečných výsledcích.

Požadavky na uchazeče/uchazečky jsou blíže popsány v informačním manuálu, který je v souborech ke stažení níže.

Úspěšní uchazeči stipendijní pobyt zahájí v dubnu roku 2021.

Stipendia k absolvování vyššího odborného studia v Japonsku

Vláda Japonska zájemcům a zájemkyním z České republiky nabízí poprvé možnost ucházet se o nový typ stipendia, který je určen k absolvování vyššího odborného studia v Japonsku. Nabídka zahrnuje gastronomické obory (kuchař, cukrář), výtvarné (manga, film, animace, design, módní návrhářství), hudební, cestovní ruch, pečovatelské služby, překladatelství a další. Stipendia jsou tříletá a první rok je věnován intenzivní jazykové přípravě.

Předpokládá se alespoň minimální znalost japonského jazyka.

Výběrové řízení pořádá Velvyslanectví Japonska v Praze. Po předání přihlášek pozve Velvyslanectví Japonska uchazeče a uchazečky, jejichž přihlášky splní předepsané požadavky, na první část výběrového řízení, kterou představují písemné testy z matematiky, anglického a japonského jazyka (celkem 3 testy). Uchazečky a uchazeči, kteří úspěšně projdou písemnými testy, budou pozváni na pohovor na Velvyslanectví Japonska v Praze.

Druhé kolo výběrového řízení proběhne v Japonsku a jeho výsledky budou známy v lednu nebo únoru 2021. Stipendisté své studium zahájí v dubnu 2021.

Nabídka je určena zájemcům/zájemkyním ve věku 18 – 25 let v době zahájení studia (tj. narozených po datu 2. 4. 1996). Další podmínkou je předchozí absolvování 12 let školní docházky v zemi původu/posledního pobytu nebo doložení ukončeného stupně středního vzdělání nejpozději v březnu 2021.

Požadavky na uchazeče/uchazečky jsou blíže popsány v informačním manuálu, který je v souborech ke stažení níže.

Pokyny k přihlášení

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek studentů/studentek a absolventů/absolventek veřejných vysokých škol, resp. středních škol, v České republice prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci/zájemkyně musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 26. června 2020 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

zásilka by měla být označena slovy “JAPONSKO – STIPENDIA”.

Upozorňujeme, že každý uchazeč/uchazečka musí vyplnit formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, který je umístěný na stránkách Akademické informační agentury. Pokud by vysoká či střední škola odmítla tento formulář potvrdit absolventům/absolventkám studia, může absolvent/absolventka k vlastnoručně podepsanému návrhu na vyslání připojit běžný doporučující dopis v českém jazyce vystavený školou absolventa/absolventky a adresovaný ministerstvu. Dokumenty v českém jazyce se japonské straně neodevzdávají. K těmto dokumentům, na jejichž základě ministerstvo nominuje uchazeče/uchazečku japonské straně, musí být připojeny přihlášky na formuláři japonské strany se všemi požadovanými přílohami v předepsaném počtu a formě vyhotovení.

Výběrové řízení uspořádá Velvyslanectví Japonska v Praze. Po předání přihlášek pozve Velvyslanectví Japonska uchazeče a uchazečky na první část výběrového řízení, kterou představují písemné testy z japonského a anglického jazyka. Následně proběhnou pohovory s těmi, kteří úspěšně absolvují písemné testy. Další část výběrového řízení probíhá v Japonsku, kde příslušná komise Monbukagakusho (Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska) rozhodne o konečných výsledcích.

Termín písemných testů je předběžně stanoven na 15. nebo 16. 7. 2020 (čas bude upřesněn). Termín pohovorů bude zveřejněn dodatečně. Pozvánky rozešle přihlášeným uchazečům/uchazečkám, jejichž přihláška splní veškeré formální náležitosti, Velvyslanectví Japonska v Praze. K pohovorům budou pozváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které úspěšně absolvují písemné testy.

Prosíme uchazeče/uchazečky, aby jednotlivé části dokumentace nesešívali (výjimku tvoří dokumenty, které zapečetí notář, soudní tlumočník nebo vysoká škola). Doporučuje se, aby si každý uchazeč/uchazečka vyhotovil vlastní kopii veškeré dokumentace, kterou pro účely výběrového řízení odevzdá.

Další zdroje informací

Velvyslanectví Japonska v Praze, sekce Studium v Japonsku.

Study in Japan – oficiální stránky japonské vlády ke studiu v Japonsku