Nabídka online vzdělávacích programů pro školy

16. únor 2021
Výstavy a exkurze
Autor/ka článku: Martin Ďurkáč
Nabídka online vzdělávacích programů pro školy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2020/2021 nabídku řady vzdělávacích programů pro základní  i střední školy. Jelikož nám doba nepřeje a nemůžeme tyto programy uskutečnit v knihovně, dovolujeme si Vám nabídnout některé z nich pro online výuku.

Podrobné informace k programům a kontakty na lektory jsou uvedeny v příloze. Programy jsou časově uzpůsobeny jedné vyučovací hodině (45 minut), naši lektoři se po dohodě s vyučujícím připojí do jeho online třídy prostřednictvím nástroje, který škola pro online výuku používá (Zoom, Teems, Meet apod.) a s žáky pracují za účasti pedagoga. Garantujeme, že nepořizujeme obrazové ani zvukové záznamy. Všechny programy jsou zdarma.

V případě zájmu o některý z programů nebo pro doplňující informace kontaktujte přímo lektory příslušných lekcí.

Lekce pro základní školy:

Dobrodružství Marka Twaina
Seznamte se s Karlem Čapkem
Karel IV – Otec vlasti
Škola hrou. Jan Amos Komenský
Příběhy antických hrdinů
Po stopách rytíře Miloše
To bylo prima čtení
Tajemství červené krabičky
Knihovna zdrojem informací
Bacha na fake news
Knihožrouti
Klasikové české hudby

Lekce pro střední školy:

Databáze pro každého. Jak hledat informace rychle a efektivně
Citace a citování
Český knižní trh a informační zdroje o literatuře
Demokracie, to je svoboda i zodpovědnost
Cesta z podzemí až ke svobodě