Nabídka lektorských programů zámku Lešná u Valašského Meziříčí

28. září 2019
Výstavy a exkurze
Autor článku: Jana Cenková
Nabídka lektorských programů zámku Lešná u Valašského Meziříčí

​I v letošním školním roce můžete využít možnost navštívit s dětmi zámek Lešná a zúčastnit se lektorských programů. Máte možnost vybírat z široké nabídky pro mateřské, základní i střední školy.

Program zámku Lešná u Valašského Meziříčí

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA

doporučeno 1. – 4. 10. 2019 jako součást výstavy Živých hub

Chodíte rádi na houby? Chcete se o nich dozvědět spoustu pozoruhodností? Zajímá Vás, se kterými běžnými i vzácnými druhy se můžete setkat na louce či v lese v našem okolí? Přijďte na lektorský program s názvem Není houba jako houba.

Seznamte se s našimi známými i méně obvyklými druhy jedlých, nejedlých i jedovatých hub, jejich životním cyklem, stavbou těla a významem. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.

JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK

17. 9.–27. 9.2019
Hravý přírodovědný program pro žáky MŠ a ZŠ,který navazuje na probíhající výstavu Myslivost – minulost a současnost.

JAK ŠEL ČAS NA ZÁMKU

Prohlídka zámeckých pokojů přizpůsobená dětskému návštěvníkovi. Děti se seznámí nejen s historií a architektonickým vývojem zámku, ale i se životem šlechty, která zde žila. Děti budou v rámci lektorského programu vyplňovat pracovní list, ve kterém se naučí rozpoznávat architektonické prvky jednotlivých slohů a jejich charakteristické stavby.

S PRINCEZNOU V KOMNATÁCH

Kostýmovaná prohlídka zámeckých pokojů uzpůsobena dětskému návštěvníkovi. S dětmi se přesuneme do historie, kdy na zámku žili příslušníci šlechty a připomeneme si, co všechno bylo povinností zámeckých pánů a dam. Povíme si, jak bydleli, jak se oblékali a jak trávili volný čas. Na děti čeká spousta hravých úkolů a interaktivit, které děti vtáhnou do děje.

ZE STARÉ ŠKOLY

Lektorský program děti zavede do vyučování na přelomu 19. a 20. století, kdy usednou do starých školních lavic. Děti budou seznámeny se způsobem výuky, s dobovým písmem, vyučovacími pomůckami a tresty.

BÁJESLOVÍ VALAŠSKA

S nadpřirozenými bytostmi (nejen) z Valašska se děti mohou seznámit v lektorském programu věnovaném pohádkám. Děti budou do programu zapojeny spoustou interaktivit, poznávaček a pracovním listem.

POHÁDKOVÝ ZÁMEK

5. – 5. 6. 2020
Hraná pohádka v historických zámeckých pokojích k příležitosti Mezinárodního dne dětí.

MASOPUSTNÍ VESELÍ

2. – 25. 2. 2020
Připomeneme si nejveselejší období v roce, ke kterému se váže spousta pověr a rituálů, souvisejících se zimou a postupně přicházejícím jarem. K masopustu neodmyslitelně patří obchůzky maskovaných postav, při nichž maškary obcházejí za doprovodu hudby dům od domu a veselí se. Děti si vyrobí a vyzdobí masku a ochutnají smažené koblihy.

PENÍZE A ČLOVĚK

4. – 14. 6. 2020
peníze, historie, výroba, symbolika, využití ve společnosti

K výstavě Mince a platidla je pro žáky vytvořen lektorský program Peníze a člověk. Zde se zaměříme především na to, co peníze znamenají v naší dnešní společnosti i jaký byl vztah k penězům v minulosti. K vidění bude mnoho sběratelsky zajímavých mincí i platidel, se kterými se jen běžně nesetkáme. Během programu si žáci budou vyplňovat pracovní list.

VÁNOCE NA ZÁMKU

12. – 20. 12. 2019
Lektorský program věnovaný nejdůležitějšímu svátku roku – Vánocům. Dětem představíme, jak se dříve slavily Vánoce, které zvyky se dříve dodržovaly a na které jsme již zapomněli.

VÁNOČNÍ DÍLNY

12. – 20. 12. 2019
Náplní lektorského programu je tvořivá dílna. Děti si vyrobí předměty související s vánočními zvyky a tradicemi.

TRADIČNÍ VELIKONOCE

3. – 9. 4. 2020
Velikonoce patří k tradičním svátkům roku, které spojují křesťanskou tradici s oslavou jara. Program přiblíží význam a průběh Velikonoc, děti se dozví např. co je to postní období, kdy se chodilo s řehtačkami a jaké další zvyky se dodržovaly.

VELIKONOČNÍ DÍLNY

23. – 9. 4. 2020
Řemeslná dílna, která připomíná velikonoční zvyky a tradice na Valašsku. Děti si vyrobí tradiční předměty související s Velikonocemi.

NEBOJTE SE NETOPÝRŮ

Žáci se seznámí se skupinou jediných létajících savců, s jejich zajímavým způsobem života, mimořádnými smysly i zvukovými projevy. Nebude chybět ani hra o echolokaci.

ZVÍŘATA NAŠICH LESŮ

Když vstoupíte do lesa, ozve se pronikavý hlas ptáka, který varuje ostatní zvířata před nebezpečím. Víte, o kterého se jedná? Jak přečká zimu plch a se kterými šelmami se můžete setkat v našich lesích? V přednášce se se dozvíte nejen odpovědi na tyto otázky, ale i další zajímavosti ze života ptáků a savců.

ŽIVOT STROMU

Kolik času uplyne, než ze semínka vyroste statný smrk? Poznáte stromy podle listů, kůry nebo plodů? Kteří živočichové je využívají jako svůj domov? Jaký je průměr kmene třistaleté jedle? Přijďte a uvidíte!

PO STEZKÁCH ZÁMECKÝCH ZAHRADNÍKŮ

Jaká tajemství ukrývá zámecký park v Lešné? K čemu slouží park dnes? Povíme si o proměnách parku v průběhu historie, představíme si domácí i cizokrajné druhy dřevin a bylin pod nimi rostoucích.

BYLINKY TROCHU JINAK

Jaká je historie bylinkářství na Valašsku? Která rostlina zabrání otoku, když vás štípne jedovatý hmyz a jak si nesplést borůvky s plody rulíku zlomocného? Kromě řady užitečných informací, které se žáci dozví, si vyrobí i vlastní mýdlo.

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM

Čím jsou šelmy charakteristické a které řadíme mezi velké? Jakým způsobem žijí nebo jak se chovat při setkání s medvědem? Kromě zajímavých informací si žáci odnesou i vlastnoručně vyrobený sádrový odlitek stopy.

PTAČÍ SVĚT

Co umožňuje ptákům létat a které smysly mají dokonalejší než člověk? Proč některé druhy na zimu odlétají a jiné zůstávají? Kdo si staví nejzajímavější hnízdo a kterého ptáka poznáte podle zpěvu?

SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ

16. 6.–26. 6. 2020
Pálení svatojánských ohňů je tradičním zvykem noci v předvečer svátku sv. Jana Křtitele z 23. na 24. června. V minulosti se věřilo, že v tuto magickou noc se otevírají skály s poklady a rostou magické byliny.

TAJEMSTVÍ ŘEKY BEČVY

Na řeku Bečvu pohlédneme z hlediska historického i současného významu pro krajinu a seznámíme se všemi živočišnými skupinami, které v jejich vodách žijí.

KÁMEN V PRAVĚKU

Víte, jak si pravěký člověk zabezpečoval svůj denní chléb? Kolik času a šikovnosti je potřeba k výrobě kamenných nástrojů, díky kterým člověk úspěšně sváděl svůj boj s přírodou a později i s nepřáteli vlastního druhu? Také si vyzkoušíte pravěký hlavolam z pazourkových čepelí, mletí obilí a pokusíte se vyvrtat díru do kamenného nástroje.

MUZEJNÍ ŠKOLA ARCHEOLOGIE

Seznámíte se s archeologií a jejími základními vědeckými postupy. Poznáte nejdůležitější místa a nálezy z dějin Valašska, vyzkoušíte si detektor kovů a zachráníte důležitý archeologický nález.