Nabídka lektorských programů Muzea regionu Valašsko

28. listopad 2019
Výstavy a exkurze
Autor článku: Jana Cenková
Nabídka lektorských programů Muzea regionu Valašsko

​Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. 

Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

Nabídku programů naleznete v níže přiloženém souboru.

Nabídka lektorských programů